0

برای مشاهده لیست وارد شوید...

مشاهده محصولات فروشگاه
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

درخواست انجام پروژه

Project Request

درخواست انجام پروژه

فهرست برخی پروژه‌های صنعتی انجام‌شده توسط گروه CFD EXPERTS

♦ طراحی و شبیه‌سازی عددی ورودی هوای فراصوتی در شرایط کاری مختلف

♦ طراحی و شبیه‌سازی عددی نازل موتور هوایی

♦ طراحی و شبیه‌سازی عددی نازل تونل باد

♦ طراحی و شبیه‌سازی عددی محفظه احتراق موتور هوایی

♦ طراحی معکوس و شبیه‌سازی عددی پره‌های توربین محوری

♦ شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت و مه‌گرفتگی در چراغ اتومبیل

♦ شبیه‌سازی عددی و اصلاح برج خنک‌کاری مجتمع سیمان

♦ شبیه‌سازی عددی مقاطع مختلف پره برای استفاده در ملخ موتور هوایی

♦ طراحی و شبیه‌سازی عددی ورودی هوای فروصوتی از نوع S-شکل

شرکت‌ها و صنایع مختلف می‌توانند به منظور درخواست انجام پروژه، از فرم زیر استفاده یا به صفحه «تماس با ما» مراجعه کنند.

    0